Levenstestament

In een levenstestament bepaalt u wat er moet gebeuren indien u als gevolg van een ziekte, ongeval of anderszins niet meer goed kunt functioneren.

Dus in een levenstestament:

  • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen als gevolmachtigde;
  • legt u al uw wensen vast;
  • bepaalt u bij wie de gevolmachtigde verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen, de zogeheten toezichthouder.

Taken vertrouwenspersoon

U kunt helemaal zelf bepalen welke onderwerpen/wensen in het levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

  • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
  • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
  • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
  • de meubelstukken die u wilt meenemen naar een verzorgingshuis en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
  • de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
  • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of (één van) hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen

Denkt u erover na of het verstandig is om maar één vertrouwenspersoon te benoemen. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen.

Artikelen

De “baby-BV” wordt volwassen
Remarriage of the surviving parent
Accepting an inheritance or rejecting
Erfbelasting en Schenkbelasting Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022
Dag van de Erfrecht
Doet de executeur geheimzinnig?
Digitale nalatenschap
Positie van stiefkinderen in het erfrecht
Erfrecht whitepaper
Ruzie over verkoop woning na overlijden ouder
Hebben schenkingen invloed op de verdeling van de erfenis?
Verdeling van het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding