Ondernemer/DGA en echtscheiding

Bij een echtscheiding van de ondernemer/DGA komen specifieke -en vaak financiële- onderwerpen om de hoek kijken, waardoor een juiste begeleiding heel belangrijk is. GMW advocaten heeft veel expertise om de echtscheiding van de ondernemer/DGA in goede banen te leiden.

Wat gebeurt er met de onderneming bij een echtscheiding?

Moet de onderneming worden verdeeld of verrekend bij echtscheiding en zo ja, tegen welke waarde? Bij huwelijkse voorwaarden is het de vraag of over de waarde van de onderneming moet worden afgerekend en wanneer. Dat hangt af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden, meer specifiek de afspraak over het verrekenen van inkomen (verrekenbeding). Hoe wordt de waarde van het bedrijf of de aandelen bepaald en wat te doen met goodwill? En wat als er geen geld aan het bedrijf kan worden onttrokken? De continuïteit van het bedrijf mag immers niet in gevaar komen door echtscheiding. GMW advocaten heeft de ervaring en kennis om u in dit soort gevallen te helpen en door de echtscheiding te loodsen.

Moet pensioen in eigen beheer worden afgestort?

Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben in het verleden (op papier) pensioen in eigen beheer opgebouwd. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen dient in principe afgestort te worden ten behoeve van de andere partner. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, afhankelijk van de “financiële gezondheid” van de onderneming. Afstorting mag niet de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. In de praktijk geeft dit aanleiding tot veel discussie. GMW advocaten zoekt voor de cliënt naar de beste mogelijkheden.

Hoe wordt alimentatie vastgesteld?

Is enkel het salaris van de directeur-grootaandeelhouder maatgevend, of ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen? Hoeveel liquiditeit kan uit het bedrijf worden vrijgemaakt voor alimentatie? Zien de cijfers er in het jaar van de echtscheiding anders uit dan in andere jaren? Moet geld worden gereserveerd voor investeringen? Het berekenen van alimentatie voor ondernemers is maatwerk. Het vereist specifieke en financiële kennis. GMW advocaten heeft deze kennis in huis.

Artikelen

gezamenlijk gezag door erkenning
Indexering kinder- en partneralimentatie 2022
Wat zijn de voordelen van mediation
wie het eerst komt
Vordering tot verdeling van woning uitstellen
Behoefteverhogende kosten bij kinderalimentatie
Dag van de Scheiding
De kinderrekening bij kinderalimentatie
De Big Mac-index en alimentatie
Waarom kiezen voor mediation?
Birdnesting een nieuwe (tijdelijke) vorm van co-ouderschap
Scheidingsadvocaat Na het pensioen doorwerken en alimentatie betalen
Verhuizen met een kind bij eenhoofdig gezag
Heb ik hulp nodig bij de echtscheiding
vastleggen van alimentatieafspraken
Erfbelasting en Schenkbelasting Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2022
Afzien van partneralimentatie bij trouwen
Indexering kinder- en partneralimentatie 2022