Verdeling en verrekening

In het kader van een scheiding dient het vermogen te worden verdeeld en/of (deels) verrekend te worden. Hierbij kunt u de hulp gebruiken van een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat van GMW advocaten in Den Haag.

Wat houdt de gemeenschap van goederen in?

Indien echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen bij een notaris, zijn zij in gemeenschap van goederen gehuwd. De gemeenschap van goederen lijkt een overzichtelijke constructie want eenieder heeft recht op de helft van alle bezittingen en deelt voor de helft in alle schulden. Toch zitten er adders onder het gras. Is er een erfenis of een schenking ontvangen en is daar een zogenaamde uitsluitingsclausule aan verbonden? Als dat het geval is, blijft deze erfenis of schenking in beginsel buiten de gemeenschap. Is er schadevergoeding ontvangen wegens een ongeluk? De kans is aanwezig dat die schadevergoeding niet in de gemeenschap van goederen valt. Datzelfde geldt voor een ontslagvergoeding / stamrecht B.V. GMW advocaten helpt bij het vaststellen van de omvang van de gemeenschap en de verdeling daarvan.

Wat houden huwelijkse voorwaarden in?

Huwelijkse voorwaarden vormen een overeenkomst, opgemaakt door een notaris, tussen echtgenoten over het vermogen en zijn een afwijking op de wettelijke gemeenschap van goederen. In tal van huwelijkse voorwaarden is een “periodiek verrekenbeding” opgenomen, waarmee echtgenoten hebben afgesproken om jaarlijks het gespaarde inkomen dat niet is besteed aan de kosten van de huishouding te verdelen. In de praktijk doet bijna geen enkel echtpaar dat. Dit betekent dat bij een echtscheiding alsnog verrekend moet worden (en dat is vergaand en wat veel mensen zich niet beseffen). De wetgever heeft bepaald dat in die situatie in beginsel al het aanwezige vermogen verrekend moet worden. Tegenbewijs is mogelijk. En wat als de één in het goed van de ander of in een gemeenschappelijk goed (bijvoorbeeld de woning) privé geld heeft geïnvesteerd? Ontstaat er dan een vergoedingsrecht? Over huwelijkse voorwaarden en de uitwerking daarvan is in de praktijk bij echtscheiding veel te doen. Huwelijkse voorwaarden zonder verrekenbeding (de zogeheten “koude uitsluiting”) kunnen evenzeer problemen opleveren, bijvoorbeeld omdat investeringen van de ene echtgenoot uit het vermogen van de andere echtgenoot moeten worden terugbetaald. We spreken dan over vergoedingsrechten. Ook “finale verrekenbedingen” in huwelijkse voorwaarden komen regelmatig voor. Dat is de afspraak dat echtgenoten met elkaar moeten afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Ook de uitvoering van een dergelijk beding kan complex zijn.

GMW advocaten beschikt over veel expertise met huwelijkse voorwaarden en echtscheiding. Om te weten of de huwelijkse voorwaarden nog up to date zijn of aangepast moeten worden, is het raadzaam om de huwelijkse voorwaardenscan door GMW advocaten uit te laten voeren. Neem gerust contact met ons op.

Artikelen

Indexering kinder- en partneralimentatie 2022
Echtscheidingsprocedure
Dag van de Scheiding
Roze ouderschap
Met de kinderen op vakantie in coronatijd
Een juridische blik op het draagmoederschap
Uit-elkaar-na-samenwonen-kinderen
Partneralimentatie en een nieuwe relatie
wetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning
Kan ik in Nederland scheiden ook al woon ik in het buitenland?
Het niet-wijzigingsbeding bij partneralimentatie
Indexering kinder- en partneralimentatie 2021
Wordt mijn buitenlandse scheiding in Nederland erkend?
verschillen in de opvoeding