Consignatieovereenkomsten

In geval van consignatie levert de consignatiegever een kunstwerk aan de consignatienemer, vaak een handelaar of expert, voor verkoop aan derden. Hoewel de consignatiegever eigenaar van het object blijft, brengt consignatie een aantal risico’s met zich mee. Zo maakt consignatie een object kwetsbaarder voor schade, diefstal of verduistering. Duidelijk afgebakende aansprakelijkheidsclausules in een consignatieovereenkomst zijn dan ook essentieel.

Consignatiegevers moeten zich goed bewust zijn van de juridische gevolgen van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op consignatieovereenkomsten met veilinghuizen of kunsthandelaren. Dit geldt in nog sterkere mate voor consignatiegevers die geen kennis hebben van de kunsthandel, bijvoorbeeld wanneer de persoon in kwestie een verzameling erft of als executeur van een nalatenschap optreedt.

Het belang van een schriftelijke overeenkomst kan niet genoeg worden benadrukt. Een consignatieovereenkomst moet een duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving geven van, onder andere, de bevoegdheden van de consignatienemer en de omstandigheden waaronder de levering en de eigendomsoverdracht plaatsvindt. Als dit wordt nagelaten kan het leiden tot grote financiële gevolgen in geval van beslag, faillissement of fraude.

Misschien vindt u dit ook interessant