Algemene Voorwaarden

Als ondernemer sluit u regelmatig (soms dagelijks) contracten af. Om te voorkomen dat u met uw contractspartij iedere keer alle aspecten van de samenwerking moet bespreken / vastleggen, kunt u algemene voorwaarden hanteren. In de algemene voorwaarden legt u de regels vast die van toepassing zijn bij de uitvoering van de overeenkomsten. Denk hierbij onder meer aan de leveringstermijn, de betalingsvoorwaarden en de wijze van opzegging.

Algemene voorwaarden opstellen

De Nederlandse wet sluit de toepasselijkheid van de gehele algemene voorwaarden of van bepaalde bedingen onder bepaalde omstandigheden uit. Dit is bijvoorbeeld het geval als een beding bijzonder onredelijk is ten opzichte van de wederpartij. Het is dus van belang dat u vakkundig advies krijgt bij het opstellen van de algemene voorwaarden, zodat uw belangen maximaal gewaarborgd zijn en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden zijn veiliggesteld. Gezien het belang van algemene voorwaarden in uw dagelijkse bedrijfsvoering is het bovendien noodzaak dat de gehanteerde voorwaarden goed op de huidige situatie van uw bedrijf aansluiten. GMW advocaten adviseert u graag bij het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden en bij het actualiseren van de bestaande.

Artikelen

Particuliere of zakelijke borgtocht
De “baby-BV” wordt volwassen
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
Beslag leggen op digitale eigendommen
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Wie is partij bij een overeenkomst?
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Gratis Water; het vervolg
Geschil aandeelhouder
het Rainbow-arrest
Contractuele vervaltermijnen en faillissement
Vorderingen innen corona
Hoe werkt de WHOA
samenwerking met medeaandeelhouder(s) beëindigen
Vennootschap Onder Firma
WHOA-uitspraken