Incasso

Elke ondernemer kent het probleem: een cliënt die (ondanks toezeggingen) niet betaalt. GMW advocaten heeft een gespecialiseerde incasso afdeling. Om te beginnen adviseren wij u bij het nemen van preventieve maatregelen, met als doel het aantal openstaande rekeningen zo klein mogelijk te houden. U kunt hierbij denken aan het vervaardigen van goede Algemene Voorwaarden en het opzetten van een doeltreffend debiteurenbeleid.

Indien uw eigen sommaties niet leiden tot betaling van uw rekeningen, kunnen wij namens u incassomaatregelen treffen.

Kort minnelijk traject

Allereerst wordt de debiteur middels een brief van onze hand tot betaling aangespoord. Indien binnen de gestelde termijn niet alsnog betaling volgt, geven wij in overweging om tot dagvaarding van de debiteur over te gaan.

Gerechtelijke procedure

In de regel wordt een gerechtelijke procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt. Indien uw vordering door de debiteur niet of niet deugdelijk wordt betwist, is er de mogelijkheid om een kort geding aan te spannen.

Beslaglegging

Ter bewaring van uw rechten is het mogelijk om voorafgaand aan de gerechtelijke procedure beslag te leggen op loon, bedrijfsinventaris, onroerende zaken et cetera. Bij deze zogenaamde conservatoire beslagen, dient eerst door middel van een verzoekschrift toestemming te worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Wij kunnen dergelijke verzoeken voor u formuleren en indienen, en de daaropvolgende beslagleggingen voor u begeleiden.

Faillissementsaanvragen

Een veel beproefd incassomiddel is ook het faillissementsverzoek. Namens u kunnen wij het faillissement aanvragen van uw debiteur, indien deze laatste meerdere schuldeisers heeft. Geen debiteur vindt het leuk failliet te gaan: betaling van uw rekening volgt dikwijls snel.

De ervaring leert dat bovengenoemde maatregelen in de meeste gevallen effectief zijn.

Artikelen

Particuliere of zakelijke borgtocht
De “baby-BV” wordt volwassen
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
Beslag leggen op digitale eigendommen
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Wie is partij bij een overeenkomst?
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Gratis Water; het vervolg
Geschil aandeelhouder
het Rainbow-arrest
Contractuele vervaltermijnen en faillissement
Vorderingen innen corona
Hoe werkt de WHOA
samenwerking met medeaandeelhouder(s) beëindigen
Vennootschap Onder Firma
WHOA-uitspraken