Faillissement

U kunt in twee hoedanigheden te maken krijgen met een faillissement: het faillissement van uw afnemers en debiteuren, of dat van uw eigen onderneming.

Faillissement

Als een van uw debiteuren failliet wordt verklaard, kunt u de negatieve gevolgen daarvan beperken door vooraf uw zaken goed te regelen. Door het maken van goede algemene voorwaarden en door te zorgen voor voortvarende incasso, eigendomsvoorbehouden, pandrechten of andere zekerheden. Zo kunt u als het onverhoopt echt mis gaat uw schade beperken. Ook door direct na faillietverklaring van uw debiteur snel op te treden, bijvoorbeeld door het inroepen van een retentierecht of het uitwinnen van uw pandrecht. Bij dreigend faillissement van uw eigen onderneming, kunt u de gevolgen voorkomen of beperken door herstructurering, een akkoord met uw crediteuren, herfinanciering en andere oplossingen zoals een doorstart.

De rol van de curator

De advocaten van de sectie insolventierecht hebben jarenlange ervaring als curator. Zodoende kennen wij als geen ander de gevolgen van een faillissement. Door te anticiperen kunnen wij uw positie verbeteren. Na faillissement van uw eigen onderneming of dat van een derde, staan wij u bij in de onderhandelingen met de curator.

Artikelen

Adapt or die - finding agility
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bedrijven-in-moeilijkheden-corona
Coronavirus of Covid-19: de contractuele gevolgen
Verhuurder vs. curator
Het onderbreken van onderhandelingen
Kamerbrief minister Dekker inzake misbruik van turboliquidatie
Verhuur-in-de-zorg
UBO register
Netherlands Commercial Court to open soon
De AVG: in 6 stappen een boete voorkomen
Bitcoins en andere cryptocurrency
Staat ondernemingsraad bij faillissement buiten spel?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming: bent u er klaar voor?
De bewerkersovereenkomst; vergeet dit niet!