Portretrecht

Bekende personen zoals artiesten, acteurs en sporters hebben een populariteit met commerciële waarde. Zij hebben het recht te bepalen op welke wijze hun portret commercieel wordt geëxploiteerd. Maar ook onbekende Nederlanders hebben rechten en kunnen zich in bepaalde gevallen verzetten tegen commercieel dan wel ander gebruik van hun portret.

Het portret

Het begrip portret is overigens niet beperkt tot een gezicht maar omvat bijvoorbeeld ook gedeelten van het lichaam. Waar het om gaat is dat de betreffende persoon te identificeren valt. Het moet dus wel gaan om een herkenbare afbeelding.

Verzet tegen gebruik

Indien gebruik wordt gemaakt van een portret kan de geportretteerde zich daar tegen verzetten, indien hij daarbij een redelijk belang heeft. Dit belang kan een persoonlijk belang zijn of een commercieel belang. Bij bekende personen zal sprake kunnen zijn van een verzilverbare populariteit zodat het op commerciële wijze gebruiken van een portret al snel onrechtmatig wordt geacht. Het persoonlijk belang kan bestaan uit het gebruik van een portret in een bepaalde onwenselijke context. Ook de onbekende Nederlander kan zich dus tegen bepaalde vormen van portretgebruik verzetten.

Procedure portretrecht

GMW advocaten heeft ervaring in het adviseren en procederen over portretrechten. Onze ervaring is dat in veel gevallen een gang naar de rechter kan worden voorkomen door het treffen van een schikking, indien de onrechtmatigheid van de publicatie min of meer duidelijk is. U kunt daarbij denken aan gevallen waarbij zonder toestemming gebruik is gemaakt van een foto van een bekend persoon. In sommige gevallen is de gang naar de rechter echter noodzakelijk. In een procedure kan een verbod worden gevorderd op het nogmaals publiceren van het portret en kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Artikelen

De “baby-BV” wordt volwassen
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
Beslag leggen op digitale eigendommen
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Wie is partij bij een overeenkomst?
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Gratis Water; het vervolg
Geschil aandeelhouder
het Rainbow-arrest
Contractuele vervaltermijnen en faillissement
Vorderingen innen corona
Hoe werkt de WHOA
samenwerking met medeaandeelhouder(s) beëindigen
Vennootschap Onder Firma
WHOA-uitspraken
De rechter in een WHOA-traject