Aansprakelijkheid & verzekering

Het spreekwoord ‘ieder draagt zijn eigen schade’ is uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht. Op die hoofdregel bestaan echter veel uitzonderingen waardoor de consequenties zijn af te wentelen op een ander. GMW advocaten adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert bij alle aansprakelijkheid- en verzekeringsvraagstukken.

Aansprakelijkheid

In verreweg de meeste gevallen waarin aansprakelijkheid wordt aangenomen, is enig tekortschieten van personen of zaken in het geding. Denk aan een werkgever die een rol heeft bij een bedrijfsongeval of beroepsziekte, de overheid die een fout maakt in een bestemmingsplan, of een fabrikant die een product heeft geleverd dat niet werkt. Maar ook aan aanrijdingen in het verkeer en onrechtmatige daden, die aanleiding kunnen vormen om schadevergoeding te vorderen. Het kan ook u overkomen dat u aangesproken wordt tot schadevergoeding omdat er iets niet goed gelopen is.

Een tekortkoming is niet het enige vereiste voor aansprakelijkheid. Van groot belang is ook de relatie met de schade. Er bestaat een recht op vergoeding van schade wanneer er een verband is te leggen met een tekortkoming, en die tekortkoming ook aan iemand toe te rekenen is. Dat hoeft niet altijd zo vanzelfsprekend te zijn.

Adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen

GMW advocaten kan voor u onderzoeken waar juridisch gezien de grenzen liggen. Wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen bij aansprakelijkheidsvraagstukken en verzekeringskwesties en kunnen alle partijen bijstaan die bij dergelijke gevallen betrokken kunnen zijn: van werkgever of importeur, tot producent en zelfstandig professional of een in privé schade lijdende partij.

Het bewijzen van aansprakelijkheid is vaak een lastige zaak. Wij stellen voor u vast of er sprake is van een tekortkoming die bijvoorbeeld als onrechtmatige daad of wanprestatie kan worden gekwalificeerd. We kijken wie voor welke schade verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kan worden. Ook kunnen we u adviseren welke stappen u het beste kunt nemen en kunnen we een rol spelen bij het onderhandelen of bemiddelen. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan behartigen wij uw belangen praktisch en zakelijk.

Verzekeringsrecht

Een verwant onderwerp is verzekeringsrecht. Ook hierin is GMW advocaten gespecialiseerd. Is uw verzekering afgewezen, dient u risico beperkende maatregelen te nemen en bent u het daar niet mee eens of krijgt u geen uitkering? Of weigert de verzekering dekking wegens verzwijging of fraude? GMW advocaten weet raad.

GMW advocaten heeft ruime ervaring met procederen op grond van het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Ons uitgangspunt is het voorkomen van langdurige procedures. Is procederen niet te voorkomen, dan vallen wij terug op onze gedegen proceservaring.

Artikelen

Particuliere of zakelijke borgtocht
De “baby-BV” wordt volwassen
Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen
Beslag leggen op digitale eigendommen
Liquidatieakkoorden
WHOA updates
Wie is partij bij een overeenkomst?
Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies
Gratis Water; het vervolg
Geschil aandeelhouder
het Rainbow-arrest
Contractuele vervaltermijnen en faillissement
Vorderingen innen corona
Hoe werkt de WHOA
samenwerking met medeaandeelhouder(s) beëindigen
Vennootschap Onder Firma
WHOA-uitspraken