Bruikleenovereenkomsten Kunst en Cultuur

Investeren in kunst kan een lucratieve bezigheid zijn, maar geheel risicoloos is het niet. De (ver)koop van kunstwerken leidt nog wel eens tot geschillen tussen de betrokken partijen, vooral wanneer kunst op afstand wordt aangekocht.

Het delen van collecties door middel van bruikleen is een belangrijke activiteit van musea en soms ook particuliere verzamelaars. Enerzijds is er behoefte aan een flexibele en pragmatische aanpak om ervoor te zorgen dat bruikleenprocedures niet te belastend zijn. Anderzijds wordt aangeraden om in een bruikleenovereenkomst de verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk uiteen te zetten om misverstanden te voorkomen.

In een bruikleenovereenkomst bepaalt men bijvoorbeeld de duur van de lening en de kostenverdeling. Daarnaast zou deze overeenkomst regelingen inzake transport, conservatie, veiligheid, verzekering, intellectuele eigendomsrechten en marketing kunnen omvatten. Problemen kunnen met name ontstaan wanneer geen duidelijk afgebakende aansprakelijkheidsclausules in de bruikleenovereenkomst zijn opgenomen. Dit kan leiden tot onaangename situaties, bijvoorbeeld wanneer de bruikleengever de bruikleennemer aansprakelijk probeert te stellen voor schade aan het desbetreffende kunstwerk die is veroorzaakt nadat deze is teruggegeven.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

De bruikleennemer dient de nodige zorgvuldigheid te betrachten en ervoor te zorgen dat hij bewust is van zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid jegens de bruikleengever vóórdat een kunstwerk in bruikleen wordt genomen. Het is in het belang van beide partijen om op de hoogte te zijn van mogelijk uitstaande vorderingen, aangezien deze het desbetreffende kunstwerk vatbaar kunnen maken voor inbeslagname. Binnen het internationale bruikleenverkeer zou een garantieverklaring voor immuniteiten tegen in beslagname bescherming kunnen bieden, maar het is belangrijk dat men zich ervan bewust is dat een dergelijke garantie geen immuniteit van jurisdictie omvat. Dit gaat gepaard met een groeiende internationale tendens om immuniteit te beperken in de zin dat cultuurgoederen die geconfisqueerd worden door buitenlandse overheden in connectie met de vervolging van een gerichte groep, bijvoorbeeld Nazi-roofkunst, niet worden beschermd.

Wij helpen u graag

Heeft u een juridische vraag of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie >

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Joris Groeneveld

Joris Groeneveld

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw ondernemingsrecht kwesties en zakelijke geschillen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Wat is een STAK

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

Lees meer over
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer

Lees meer over

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

Lees meer over

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

Lees meer over

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer

Lees meer over

2 mei 2022

Beslag leggen op digitale eigendommen

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

Liquidatieakkoorden

Wat zijn Liquidatieakkoorden? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord – de WHOA – biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen.

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

WHOA updates

Op 1 januari 2021 is de WHOA-regeling ingegaan. Daarmee kunnen ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn hun (te) hoge schuldenlast saneren in een akkoord met hun schuldeisers dat door de rechtbank wordt goedgekeurd, en zo een faillissement voorkomen. U leest hier de laatste WHOA updates.

Lees meer

Lees meer over

22 maart 2022

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Het hebben van een bankrekening is voor een onderneming in de meeste gevallen noodzakelijk.

Lees meer

Lees meer over