De vennootschapsakte bij een vennootschap onder firma (VOF)

Het doel van een VOF is de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam.

Het is een ondernemingsvorm gebaseerd op een samenwerking tussen twee of meer ondernemers: de vennoten. De vennoten kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook vennootschappen.

De samenwerking vindt haar grondslag in een overeenkomst tussen de vennoten. Deze overeenkomst is vormvrij. Een VOF kan simpelweg al bestaan doordat partijen feitelijk samenwerken (een onderneming drijven) en onder gemeenschappelijke naam naar buiten treden. De enige formele eis die aan de oprichting van een VOF wordt gesteld, is dat deze wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het succes van samenwerking hangt voor een groot deel af, van de afspraken die vennoten maken. Dat geldt ook voor het geval dat tussen vennoten verschil van inzicht, spanningen of zelfs ruzie mocht ontstaan. Juist als dat zich voordoet, is het goed terug te kunnen vallen op eerder gemaakte, duidelijk vastgelegde afspraken. Het is niet verplicht, maar zeker raadzaam om bij het aangaan van een VOF de afspraken op papier te zetten, in een vennootschapsovereenkomst, ook wel vof-akte of vof-overeenkomst genoemd. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • duur van de VOF
 • inbreng door de vennoten
 • vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • werk- en taakverdeling;
 • (non)-concurrentie;
 • gevolgen voor de onderneming van de
 • ziekte van een vennoot;
 • winst- en resultaatverdeling tussen de vennoten
 • opzegging
 • ontbinding van de VOF
 • het recht op voortzetting van de
 • onderneming door één of meerdere vennoten.

Wij helpen u graag

GMW advocaten kan een vennootschapsakte voor u opstellen en op deze wijze structuur aanbrengen in de samenwerking en een eventuele ontvlechting van de samenwerking. Neem gerust contact met ons op.

Meer ondernemingsrecht-gerelateerde informatie >

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Martijn Dellebeke

Martijn Dellebeke

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw ondernemingsrecht kwesties en zakelijke geschillen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Manier van contact
Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

Lees meer over

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

Lees meer over

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer

Lees meer over

2 mei 2022

Beslag leggen op digitale eigendommen

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

Liquidatieakkoorden

Wat zijn Liquidatieakkoorden? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord – de WHOA – biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen.

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

WHOA updates

Op 1 januari 2021 is de WHOA-regeling ingegaan. Daarmee kunnen ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn hun (te) hoge schuldenlast saneren in een akkoord met hun schuldeisers dat door de rechtbank wordt goedgekeurd, en zo een faillissement voorkomen. U leest hier de laatste WHOA updates.

Lees meer

Lees meer over

22 maart 2022

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Het hebben van een bankrekening is voor een onderneming in de meeste gevallen noodzakelijk.

Lees meer

Lees meer over

8 februari 2022

Wie is partij bij een overeenkomst?

Op 29 oktober 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een geldnemer en geldgever. De discussie tussen partijen ging over het feit wie de contractspartijen waren. Kon dat iemand anders zijn dan degene aan wie het geld was overgemaakt?

Lees meer

Lees meer over

28 januari 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet betaalde pensioenpremies

Veel ondernemers hebben door de coronacrisis financiële problemen.

Lees meer

Lees meer over