Koopovereenkomsten Kunst en Cultuur

Investeren in kunst kan een lucratieve bezigheid zijn, maar geheel risicoloos is het niet. De (ver)koop van kunstwerken leidt nog wel eens tot geschillen tussen de betrokken partijen, vooral wanneer kunst op afstand wordt aangekocht.

Voorbeelden daarvan zijn geschillen omtrent de herkomst, ouderdom, toeschrijving, kwaliteit, en verkoopprijs van het kunstwerk. Een uitgebreide koopovereenkomst kan zowel koper als verkoper beschermen tegen tijdrovende en kostbare juridische procedures die voortkomen uit misverstanden, misplaatste verwachtingen of onjuiste uitspraken.

Het beginsel van contractvrijheid

Het beginsel van contractvrijheid is een grondbeginsel van het Nederlandse contractenrecht. Dit houdt in dat partijen in principe alleen gebonden zijn aan de regels die zij onderling zijn overeengekomen. In het geval van een geschil over de interpretatie van een contract zijn de intenties van de betrokken partijen en hun legitieme verwachtingen van elkaar doorslaggevend. Hoewel het niet vereist is dat een overeenkomst op schrift gesteld is, zal het zonder een schriftelijke overeenkomst uiterst moeilijk zijn om aan te tonen wat de regels zijn die de partijen onderling zijn overeengekomen.

Op overeenkomsten tussen een professionele partij en een particuliere partij is het consumentenrecht van toepassing. Dit brengt grotere verantwoordelijkheden met zich mee voor een professionele partij, des te meer bij de online verkoop van kunstwerken. Het is dan ook van belang om aan alle informatieverplichtingen te voldoen om erop te kunnen vertrouwen dat de koop onherroepelijk is geworden.

Commerciële overeenkomsten

Wanneer zorgvuldig onderhandelde commerciële overeenkomsten tussen twee professionele partijen ter dispuut staan, komt groot gewicht toe aan de taalkundige betekenis van de overeenkomst. In zo’n geval dragen partijen een zware bewijslast om succesvol aan te kunnen tonen dat hun intenties afwijken van de taalkundige interpretatie van de overeenkomst. Deskundig advies over de formulering van commerciële overeenkomsten is hierom van onschatbare waarde om ervoor te zorgen dat de wensen van de betrokken partijen nauwkeurig worden vastgelegd.

Transnationale transacties

Transnationale transacties maken een steeds groter aandeel uit van de handel in kunst. Als gevolg hiervan komt het steeds vaker voor dat partijen geconfronteerd worden met juridische acties buiten de jurisdictie van hun thuisstaat. In principe wordt de rechtsbetrekking tussen partijen uit verschillende landen beheerst door de regels van het internationaal privaatrecht. Dit is echter niet het geval wanneer de partijen een uitdrukkelijke keuze hebben gemaakt voor de toepassing van een bepaald recht.

Om onaangename verrassingen te voorkomen wordt partijen aangeraden om forumkeuze- en een rechtskeuzebeding op te nemen in de overeenkomst. Desalniettemin kunnen Internationale verdragen en EU-wetgeving voorrang hebben boven nationale wetgeving (zelfs in het geval van een rechtskeuzebeding). Zo kan het zogeheten Weens Koopverdrag (CISG) van toepassing zijn op internationale transacties tussen professionele partijen die beide zijn gevestigd in een land dat partij is bij de CISG. Dit verdrag is door een groot aantal Europese landen geratificeerd, waaronder Nederland.

Wij helpen u graag

Heeft u een juridische vraag of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie >

Advocaten

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Lees meer over deze advocaat
Daniël Huijboom

Daniël Huijboom

Lees meer over deze advocaat
Janine van den Bemt

Janine van den Bemt

Lees meer over deze advocaat
Joris Groeneveld

Joris Groeneveld

Lees meer over deze advocaat
Lucie Burggraaff

Lucie Burggraaff

Lees meer over deze advocaat
Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Lees meer over deze advocaat
Stephanie de Wit

Stephanie de Wit

Lees meer over deze advocaat

Op zoek naar een ondernemingsrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw ondernemingsrecht kwesties en zakelijke geschillen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact

Misschien vindt u dit ook interessant

Wat is een STAK

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

Lees meer over
Uitkoop van minderheidsaandeelhouders

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer

Lees meer over

12 januari 2023

Particuliere of zakelijke borgtocht?

Een geldverstrekker zal bij het verstrekken van leningen nagenoeg altijd zekerheden verlangen. Daarbij kunt u niet alleen denken aan zakelijke zekerheden zoals pandrechten en hypotheekrechten, maar ook aan persoonlijke zekerheden.

Lees meer

Lees meer over

6 december 2022

Wordt de baby-BV volwassen?

Een baby-BV is een belastingcontructie waarbij ouders een besloten vennootschap oprichten. Hier krijgen hun (minderjarige) kinderen – bij oprichting – aandelen van uitgereikt.

Lees meer

Lees meer over

2 juni 2022

Schadevergoeding bij waardevermindering van aandelen

Waardevermindering van mijn aandelen: heb ik recht op schadevergoeding?

Lees meer

Lees meer over

2 mei 2022

Beslag leggen op digitale eigendommen

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

Liquidatieakkoorden

Wat zijn Liquidatieakkoorden? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord – de WHOA – biedt bedrijven in financiële problemen een effectieve mogelijkheid om van een (te) hoge schuldenlast af te komen.

Lees meer

Lees meer over

1 april 2022

WHOA updates

Op 1 januari 2021 is de WHOA-regeling ingegaan. Daarmee kunnen ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn hun (te) hoge schuldenlast saneren in een akkoord met hun schuldeisers dat door de rechtbank wordt goedgekeurd, en zo een faillissement voorkomen. U leest hier de laatste WHOA updates.

Lees meer

Lees meer over

22 maart 2022

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Het hebben van een bankrekening is voor een onderneming in de meeste gevallen noodzakelijk.

Lees meer

Lees meer over