Servicekosten – bedrijfsruimte

Anders dan voor woonruimte, is voor bedrijfsruimte geen definitie van servicekosten opgenomen in de wet. Van belang is daarom wat in de huurovereenkomst is afgesproken over de servicekosten. Meestal gaat het om de levering van gas, water en licht, maar het kan onder andere ook zien op kosten van beveiliging of schoonmaak. Het is gebruikelijk om af te spreken dat de huurder een voorschot betaalt op de servicekosten en de verhuurder aan het eind van een bepaalde periode een eindafrekening overlegt.

Het is raadzaam in de huurovereenkomst expliciet vast te leggen op welke diensten de servicekosten zien, zodat discussie daarover voorkomen kan worden. Mochten partijen een geschil hebben over de servicekosten, kunnen zij zich wenden tot de rechter.

Artikelen

Ontruimingsbescherming
Administratiekosten bij het tot stand komen van huurovereenkomst
Heethoofd

Heethoofd

Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Indeplaatsstelling
De ontruiming van een woning
Hypotheekakte en verboden verhuur
cirkels

Cirkels

Het is hier geen short stay hotel!
Deftige mevrouw
De indeplaatsstelling
De opstal van zonnepanelen
Het kwartje

Het kwartje

Een huurrechtelijke blik op flexibele kantoorconcepten
Waarop letten bij de Leegstandwet
De ontruiming bij onderhuur
Huurprijsherziening horeca en winkelpanden
high standard
Vastgoedbeheer uit handen geven