Onderhuur – woonruimte

Woning 7:224/ 7:119 / 7:269

De huurder van een woning is niet bevoegd deze in zijn geheel onder te verhuren, ongeacht of deze woning zelfstandig of onzelfstandig is. De huurder van een zelfstandige woning die in de woning zijn hoofdverblijf heeft, is echter wel bevoegd een gedeelte van de woning onder te verhuren. Als (een gedeelte van) de woning wordt onderverhuurd, is de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk voor de gedragingen van zijn onderhuurder.

Einde hoofdhuurovereenkomst

In beginsel houdt de onderhuurovereenkomst stand als de hoofdhuurovereenkomst is geëindigd. De verhuurder van de hoofdhuurovereenkomst wordt de nieuwe verhuurder van de onderhuurder. Dit geldt ook indien de oorspronkelijke huurder niet bevoegd was tot onderverhuur. De verhuurder kan zich echter binnen zes maanden na de wisseling zich tot de rechter wenden met het verzoek de huurovereenkomst tussen hem en de onderhuurder te doen eindigen. De rechter zal dit verzoek slechts op bepaalde gronden toewijzen, bijvoorbeeld indien de onderhuurder onvoldoende financiële waarborg biedt voor de nakoming van de huurovereenkomst.

Het bovenstaande geldt alleen indien het gaat om een zelfstandige woning. De onderhuurder van een onzelfstandige woning wordt niet beschermd wanneer de hoofdhuurovereenkomst eindigt

Artikelen

Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening
Indeplaatsstelling
De ontruiming van een woning
Hypotheekakte en verboden verhuur
Verkouden

Verkouden

cirkels

Cirkels

Het is hier geen short stay hotel!
Deftige mevrouw
De indeplaatsstelling
De opstal van zonnepanelen
Het kwartje

Het kwartje

Een huurrechtelijke blik op flexibele kantoorconcepten
Waarop letten bij de Leegstandwet
De ontruiming bij onderhuur
Huurprijsherziening horeca en winkelpanden
high standard
Vastgoedbeheer uit handen geven
Contractuele medehuur en de scheidingsregeling
ivoren toren
Een mondelinge huurovereenkomst; mag dat