Zelf aanbrengen van voorzieningen – woonruimte

Woning 7:215 / 216

De huurder is niet bevoegd om (delen) van de woning aan te passen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, tenzij het gaat om aanpassingen die bij het einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. De verhuurder dient na een verzoek binnen acht weken toestemming te verlenen voor de aanpassingen, indien deze de verhuurbaarheid van de woonruimte niet schaden of niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde.

Geen toestemming?

Indien de verhuurder de toestemming niet verleent, kan de huurder vervangende toestemming vragen aan de rechter en deze zal aan dezelfde criteria toetsen. Ook indien niet wordt voldaan aan deze criteria, kan de rechter vervangende toestemming geven. Dit kan het geval zijn indien de rechter de aanpassingen noodzakelijk acht voor het gebruik van de woning of de aanpassingen het woongenot verhogen en geen zwaarwegende bezwaren daartegen zijn aan de zijde van de verhuurder. De rechter kan voorwaarden verbinden aan de vervangende toestemming. Zo kan op verzoek van de verhuurder de rechter bepalen dat de huurprijs zal worden verhoogd, indien de aanpassingen daartoe aanleiding geven. Of dat de aanpassingen worden verwijderd indien de huurovereenkomst eindigt.

In bepaalde omstandigheden kan de huurder een vergoeding vorderen voor aanpassingen die hij heeft gemaakt in de woning en welke niet ongedaan gemaakt kunnen worden bij het einde van de huurovereenkomst.

Artikelen

cirkels

Cirkels

Het is hier geen short stay hotel!
Deftige mevrouw
De indeplaatsstelling
De opstal van zonnepanelen
Het kwartje

Het kwartje

Een huurrechtelijke blik op flexibele kantoorconcepten
Waarop letten bij de Leegstandwet
De ontruiming bij onderhuur
Huurprijsherziening horeca en winkelpanden
high standard
Vastgoedbeheer uit handen geven
Contractuele medehuur en de scheidingsregeling
ivoren toren
Een mondelinge huurovereenkomst; mag dat
Overlast door huurders
coronamaatregelen huurkorting
Column Raymond de Mooij

De boekhoudster

De diplomatenclausule
Huurrecht corona