Het is altijd nodig om een advocaat in te schakelen indien een echtscheiding moet worden aangevraagd. Een echtscheiding moet altijd door de rechtbank worden uitgesproken, ook als u het met uw partner over alles eens bent. Er zijn diverse varianten om de echtscheiding via een advocaat bij de rechtbank aan te vragen; gezamenlijk met één of twee advocaten of eenzijdig met de eigen advocaat. Naast echtscheiding kunnen ook andere, met de echtscheiding samenhangende, verzoeken bij de rechtbank worden ingediend.

U kunt desgewenst samen met uw echtgeno(o)t(e) één advocaat het echtscheidingsverzoek laten indienen en in onderling overleg afspraken over de gevolgen van de echtscheiding door de advocaat te laten vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Om het overleg zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u een mediator inschakelen of kiezen voor ‘collaborative divorce’, een vorm van ‘overlegscheiding’ waarbij echtgenoten of partners elk met een eigen advocaat en met begeleiding van (financieel) deskundigen tot een echtscheidingsconvenant proberen te komen.

De onderwerpen die van belang zijn in verband met een echtscheiding vallen grofweg uiteen in vier categorieën:

1) Er moet een regeling komen voor de kinderen; waar gaan de kinderen wonen, hoe zit het met gezag, wat wordt de zorg- en contactregeling? De regeling ten aanzien van de kinderen wordt indien mogelijk opgenomen in een ouderschapsplan.
2) Bestaat er een alimentatieverplichting voor de kinderen en/of ex-partner en zo ja, hoeveel bedraagt de alimentatie?
3) Hoe wordt het vermogen verdeeld en verrekend? Is er een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden die moeten worden afgewikkeld? Wie neemt de echtelijke woning over, wat te doen met schulden en bezittingen en hoe zit het met een eigen onderneming?
4) Ten slotte dient het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen geregeld te worden. Meestal blijkt de wet pensioenverevening bij echtscheiding van toepassing.

Indien overleg tussen jullie niet mogelijk is en jullie niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de rechtbank over de gevraagde verzoeken een beslissing moeten nemen. Omdat in sommige gevallen op korte termijn een voorziening nodig is en het wel eens lang kan duren voordat een zaak helemaal is behandeld door de rechtbank, is het mogelijk om kort voor of tijdens de echtscheidingsprocedure ‘voorlopige voorzieningen’ te vragen in een speciale spoedprocedure bij de rechtbank over bijvoorbeeld de kinderen, alimentatie en het gebruik van de woning.