Indien je wordt afgewezen voor een baan of je contract wordt niet verlengd om een discriminatoire reden (vanwege bijvoorbeeld je geloofsovertuiging, geslacht, zwangerschap of seksuele voorkeur) dan kun je de afwijzing voor de rechter aanvechten. De rechter kan vanwege deze onrechtmatige afwijzing een flinke schadevergoeding toewijzen. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het verdient dus aanbeveling om contact op te nemen met een jurist.