Of u via een rechtbank in Nederland kan scheiden, hangt af van de woonplaats van uw echtgeno(o)t(e) en/of van jullie nationaliteit. Als u en uw echtgeno(o)t(e) beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kunt u in Nederland scheiden, waar ter wereld jullie ook wonen.

In het geval één van jullie niet de Nederlandse nationaliteit heeft, of beiden niet, kunt u nog steeds in Nederland scheiden als uw echtgeno(o)t(e) in Nederland woont.
Voor beide situaties geldt wel als voorwaarde dat de echtscheiding niet eerder in een ander land is aangevraagd. Als dat het geval is, bent u in Nederland te laat met het vragen van een scheiding.

In alle andere gevallen, op een enkele uitzondering na, is het niet mogelijk om in Nederland te scheiden als u in het buitenland woont. Bijvoorbeeld niet in de situatie dat u in Nederland bent getrouwd, u de Nederlandse nationaliteit hebt, uw echtgeno(o)t(e) niet en jullie beiden in het buitenland wonen. En dat geldt ook als jullie het er over eens zouden zijn om in Nederland te scheiden.

Tenslotte: ook al kunt u niet in Nederland scheiden, dan kan het soms wel zo zijn dat andere zaken rondom de echtscheiding, zoals de vermogensverdeling en/of de vaststelling van alimentatie, wel in Nederland afgewikkeld kunnen worden.