Voor de beantwoording van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden in bedrijfsruimte volgens artikel 7:230a BW (kantoorruimte) en bedrijfsruimte volgens artikel 7:290 BW (winkel, ambachts- en horeca bedrijfsruimte). Voor de 7:230a bedrijfsruimte geldt dat de huurder nagenoeg geen wettelijke huurbescherming heeft en de mogelijkheid tot huurprijsherziening dus afhangt van de afspraken daarover in het huurcontract. Voor de 7:290 BW bedrijfsruimte geldt dat huurder en verhuurder zich tot de kantonrechter kunnen wenden om de huurprijs te laten herzien als deze niet overeenstemt met de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, mag de herziening pas gevorderd worden na afloop van de bepaalde tijd. In andere gevallen mag dat als er tenminste vijf jaar verstreken is sinds de laatste keer dat de huurprijs is aangepast.