Wanneer een groep van personen schade heeft geleden (ook wel massaschade genoemd), is een collectieve actie tegen de schadeveroorzakende partij mogelijk. Een speciaal voor dat doel opgerichte stichting of een vereniging kan namens de gehele groep optreden. Op die manier hoeven niet alle personen zelf een rechtszaak te starten, maar kan in een grote zaak voor alle partijen schadevergoeding worden gevorderd. De stichting kan ook een regeling treffen met degene die de schade heeft veroorzaakt. De rechter kan die regeling algemeen verbindend verklaren, zodat die regeling voor alle getroffen personen geldt. Deze manier van collectieve afwikkeling van massaschade in Nederland is uniek in de wereld. Ook buitenlandse partijen of gedupeerden komen daarom naar Nederland om hier een schadeclaim af te wikkelen.

Voordeel van een groepsactie is dat de kosten van rechtsbijstand kunnen worden gedeeld door de groepsleden en dat de groep als een eenheid naar buiten treedt. Samen sta je sterk. Bekende voorbeelden van groepsclaims zijn de woekerpolis, aandelenlease en het VW-dieselschandaal.