Indien u slachtoffer van een bedrijfsongeval bent, dan kan dat niet alleen gevolgen hebben voor uw arbeidsgeschiktheid, maar vaak lijdt u ook schade door het wegvallen van toekomstig inkomen. Om schade te kunnen verhalen, is het belangrijk dat een goed medisch dossier wordt opgebouwd, op basis waarvan een medisch adviseur kan bepalen wat uw specifieke beperkingen zijn die gevolg zijn van het ongeval. Als er geen minnelijke regeling voor de schade kan worden getroffen, kan er geprocedeerd worden voor de schade bij de rechtbank.