Als werkgever bent u niet verplicht een pensioenregeling aan uw werknemers aan te bieden. Maar vaak valt uw onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dan heeft u geen keuze: u moet premie betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) en de werknemers bouwen daar pensioen op. Soms denkt u een keuze te hebben en biedt u geen pensioen aan de werknemers aan, of regelt u pensioen via een pensioenverzekeraar. Maar plots staat dan tóch het bedrijfstakpensioenfonds op de stoep, met het verzoek aan u als werkgever óók aan het Bpf premie te betalen. Voorkomen is beter dan genezen: zorg dat u als werkgever goed laat checken of u onder een verplicht pensioenfonds valt!

U heeft ook een zorgplicht bij wijziging van de pensioenregeling. Heeft u de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenverzekeraar en wilt u de pensioenregeling wijzigen? Denkt u dan aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad en de gewone strenge arbeidsrechtelijke regels bij eenzijdige wijziging. Wijziging van een pensioenregeling kan niet zomaar met een briefje. U heeft ook een vergaande plicht om juiste informatie over (wijziging van) de pensioenregeling aan de werknemers te geven. Dit mogelijk op straffe van aansprakelijkheid van pensioenschade voor verkeerde communicatie.