Door medici gemaakte beroepsfouten kunnen leiden tot schade. U moet echter wel kunnen aantonen dat de arts niet zorgvuldig gehandeld heeft. Deze bewijslast is zwaar. Het is daarom van belang dat u hulp zoekt bij experts, zoals een schade-advocaat. De advocaat zal u, in samenspraak met een medisch expert, helpen bij het verhalen van de schade. Indien geen minnelijke regeling voor de schade getroffen kan worden, zal een klacht kunnen worden ingediend bij het Medisch Tuchtcollege en mogelijk moet er geprocedeerd worden voor de schade bij de rechtbank.