Als erfgenaam kunt u zelf bepalen wat u doet met een nalatenschap (erfenis). U kunt deze verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Door te verwerpen doet u afstand van zowel de baten als de lasten (schulden) van de erfenis. U ontvangt niets, maar bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Met een zuivere aanvaarding accepteert u zowel de baten als de lasten. U erft dan alle bezittingen en schulden. Erfgenamen die jonger zijn dan 18 kunnen de erfenis nooit zuiver aanvaarden. Wees er op bedacht, dat u ook door bepaalde handelingen (zoals in bepaalde gevallen het verkopen van goederen die tot de erfenis behoren) een erfenis zuiver kunt aanvaarden.

Door beneficiair te aanvaarden blijft uw eigen vermogen veilig, ofwel buiten bereik van eventuele schuldeisers van de overledene. De schulden van de overledene worden slechts voldaan als er daartoe middelen zijn in de nalatenschap. Deze aanvaarding vindt meestal plaats als vermoedt wordt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

Erfgenamen die niet verwerpen, zullen gezamenlijk de afwikkeling van de nalatenschap op zich moeten nemen om tot een verdeling van de erfenis te komen.

Een executeur, indien benoemd bij testament, handelt de nalatenschap af. De executeur maakt eerst een boedelbeschrijving, betaalt eventuele schulden en dan kan verdeeld worden. De executeur is dan verantwoordelijk voor de verdere afwikkeling en de erfgenamen zullen bij hem hun aanspraken te gelde moeten maken.