GMW Advocaten verdedigt vrije advocaatkeuze

Onze advocaten Laura Zuydgeest en Lis van Engelen, verdedigen het recht op vrije advocaatkeuze in een procedure tegen DAS Rechtsbijstand. DAS weigert kostendekking van een externe advocaat in een ontslagprocedure bij het UWV. De op een Europese Richtlijn gebaseerde Nederlandse wet (Wft), verplicht rechtsbijstandverzekeraars de kosten van een externe advocaat te vergoeden in alle “gerechtelijke of administratieve procedures”. Volgens DAS is hier in een procedure bij het UWV geen sprake van. GMW Advocaten vindt het evident dat deze procedure nu juist wel als zodanig kwalificeert.

Gerechtelijke of administratieve procedure

Het gaat in deze zaak dus om de vraag wat onder het criterium “gerechtelijke of administratieve procedure” valt. Wat GMW Advocaten betreft is het woord “administratief” niet voor niets toegevoegd en trekt de Richtlijn het bereik daarmee breder dan enkel procedures voor een “echte” rechter. Het UWV is een bestuursorgaan en het staat daarmee buiten kijf dat sprake is van een administratieve “figuur”. En ook al zou mogelijk discussie gevoerd kunnen worden over een wellicht beoogde of benodigde ondergrens; een redelijke uitleg van de bedoeling van de Richtlijn –namelijk bescherming van de rechtzoekende verzekerde- brengt wat GMW Advocaten betreft met zich mee dat het voor zich spreekt dat de ontslagprocedure bij het UWV daaronder zou moeten vallen. Inmiddels heeft de Voorzieningenrechter besloten deze vraag voor te leggen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad zal zich uit moeten laten over de reikwijdte van voornoemd criterium, waarna duidelijk zal moeten zijn of rechtsbijstandverzekeraars in dergelijke procedures gehouden zijn de kosten van een externe advocaat te vergoeden. De uitleg van de Hoge Raad zal voor de verzekeraars en hun verzekerden verstrekkende consequenties hebben. GMW Advocaten heeft vertrouwen in een goede afloop. Ga hier naar het tussenvonnis