Hoe werkt de WHOA
Hoe werkt de WHOA

Hoe werkt de WHOA?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. In deze blog leg ik uit hoe dit precies werkt. Lees het stappenplan of bekijk de video hieronder.

1. De voor- en onderzoeksfase

Als een onderneming rendabel is, maar de schuldenlast te hoog, dan kan een WHOA Reorganisatie Akkoord uitkomst bieden. Als er geen zicht meer is op herstel, dan is een WHOA Liquidatie Akkoord mogelijk een oplossing. In het voortraject moet worden onderzocht of een WHOA-akkoord een uitkomst kan bieden.

2. Deponering startverklaring

Als de schuldenaar start met de voorbereidingen van een akkoord, dan moet bij de griffie van de rechtbank een verklaring gedeponeerd worden. Deze verklaring wordt ook wel de startverklaring genoemd.

3. Voorleggen van het akkoord

Wanneer de schuldenaar een conceptvoorstel heeft opgesteld, is het verstandig om het akkoord voor te leggen aan de schuldeisers. Indien noodzakelijk kunnen er -voordat het akkoord ter stemming wordt voorgelegd – wijzigingen aan het akkoord worden doorgevoerd.

4. Stemming over het akkoord

Het akkoord wordt vervolgens ter stemming voorgelegd aan de schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten door het akkoord worden gewijzigd. De schuldenaar kan zelf de wijze van stemming bepalen.

5. Bekrachtiging bij de rechter

Bekrachtiging van het akkoord door de rechtbank heeft tot gevolg dat het akkoord verbindend is voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders en dus ook voor de schuldeisers en aandeelhouders die tegen het akkoord stemden. Dit wordt ook wel homologatie genoemd.

U kunt ook deze video bekijken:

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op. Meer informatie over de WHOA vindt u ook op onze WHOA-pagina.