toestemming van uw ex-partner
toestemming van uw ex-partner

Indexering alimentatie 2012

Elk jaar wordt de hoogte van kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Om het indexeringspercentage te bepalen zoekt de Minister van Justitie aansluiting bij het loonindexcijfer. Voor 2012 is het indexcijfer voor kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,3%.

Het vanaf 1 januari 2012 geldende alimentatiebedrag wordt derhalve gevonden door het voor 2011 geldende bedrag te vermeerderen met 1,3%. Het is mogelijk om in onderling overleg de wettelijke indexering uit te sluiten of een ander percentage overeen gekomen. Bij gebreke van een andersluidende overeenkomst geldt de wettelijke indexering.