Informatieve bijeenkomst Debiteurenbeheer

Diverse ondernemers zijn afgelopen dinsdag uitgebreid voorgelicht over de do’s and dont’s van debiteurenbeheer. Ten kantore van GMW Advocaten gaven Christiaan Mensink (GMW) en Herman Sjoerds (ING) uitleg over respectievelijk de juridische en financiële kanten van oplopende debiteurentermijnen, surseance van betaling of in het ergste geval faillissement bij klanten.

Tijdens de bijeenkomst gingen de beide heren in op vertragingstactieken, uitvluchten en andere omtrekkende bewegingen van slecht betalende klanten. Met verhelderende statistieken werd het betalingsgedrag van Nederlandse ondernemingen in beeld gebracht en toegelicht. De vergelijking met de situatie in andere Europese landen kwam ook aan de orde. Daarnaast werd het ideale inningtraject werd per onderdeel behandeld en getoetst aan de ervaringen van de aanwezigen. De levendige discussie werd afgesloten met een borrel.

 

Heeft u de bijeenkomst gemist maar wel praktische vragen over dit onderwerp?

Neem dan vrijblijvend contact op met de sectie Ondernemingsrecht.