toegang tot uitvaart wordt geweigerd
toegang tot uitvaart wordt geweigerd

Kan iemand de toegang tot een uitvaart worden geweigerd? (deel II)

In deel I van deze blog ging ik in op wat u kunt doen om iemand de toegang tot een uitvaart te weigeren. In dit deel leg ik uit wat u kunt doen wanneer u de toegang tot een uitvaart wordt geweigerd.

1- Kan iemand worden verboden afscheid te nemen van een dierbare?

Het nemen van afscheid staat los van iemands aanwezigheid bij de uitvaart of opbaring. U kunt de uitvaartverzorger altijd vragen of u op een ander moment afscheid mag nemen. De uitvaartverzorger zal daar alleen niet altijd gehoor aan geven, omdat hij in principe zal doen wat de opdrachtgever van hem vraagt. Staat de uitvaartverzorger wel toe dat u op een ander moment afscheid neemt, dan zal hij daar mogelijk kosten voor in rekening brengen.

2- Wat kunt u doen als u toch afscheid wilt nemen?

Wilt u ondanks alle spanningen toch bij de uitvaart aanwezig zijn of afscheid nemen? Dan zit er niets anders op dan te procederen. U dient een advocaat in de arm te nemen om een kort geding aan te spannen. Dit kan op zeer korte termijn, zelfs op dezelfde dag dat u een advocaat inschakelt. Uw advocaat kan tevens een bemiddelende rol spelen in de kwestie en zo proberen partijen dichter bij elkaar te brengen. Een tussen partijen getroffen regeling kan dan snel door de advocaat op schrift worden gesteld.

3- Kan een rechter beslissen dat u tóch afscheid mag nemen?

Het niet nemen van afscheid heeft onomkeerbare gevolgen. De kans is daarom aanwezig dat de rechter oordeelt dat het nemen van afscheid u niet mag worden ontnomen. Een rechter kan daarbij tevens bepalen dat u afscheid mag nemen zonder de aanwezigheid van anderen. Om te bewerkstelligen dat u daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om afscheid te nemen, kan de rechter de opdrachtgever een dwangsom opleggen. Daarnaast kunt u ook nog vragen om een proceskostenveroordeling.

Voorbeeld

Recent heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak waarin eisers de toegang tot de uitvaart en de crematie van hun (schoon)moeder werd ontzegd. De (schoon)broer en (schoon)zus wilden het stel geen informatie geven over de uitvaart, de datum en het tijdstip van de crematie. Ook hadden zij de uitvaartverzorger opgedragen om eisers daarover geen informatie te verschaffen. De rechter legde de (schoon)broer en (schoon)zus een dwangsom op van € 50.000,– en oordeelde als volgt: “In dit kort geding zijn geen feiten gesteld of overigens gebleken die kunnen rechtvaardigen dat eisers de mogelijkheid mag worden ontnomen om afscheid te nemen van de (schoon)moeder. Voor zover gedaagden hen die mogelijkheid wel ontnemen, handelen zij onrechtmatig. Gelet op de onomkeerbare gevolgen die het heeft wanneer eisers de mogelijkheid wordt ontnomen om afscheid te nemen, zijn de voorzieningen zoals die in het dictum worden gegeven, passend en noodzakelijk om te borgen dat afscheid kan worden genomen”.

De rechter zal echter niet altijd van oordeel zijn dat u ook bij de uitvaart aanwezig mag zijn. Zo oordeelde de rechter in genoemde zaak verder: “Voor zover voorzieningen worden gevorderd die ertoe strekken dat eisers ook bij de uitvaart en/of crematie aanwezig zullen zijn, worden de voorzieningen geweigerd. Daarvoor is redengevend dat de verstandhouding tussen partijen ernstig is verstoord en zich te zeer de mogelijkheid opdringt dat de gelijktijdige aanwezigheid van alle kinderen en hun echtgenoten aan een waardige uitvaart in de weg staan. De voorzieningenrechter laat hierbij in het midden of en zo ja aan wie van partijen in overwegende mate een verwijt kan worden gemaakt van de verstoorde verstandhouding.

Nu in dit soort zaken spoedig moet worden gehandeld, doet de rechter meestal gelijk (mondeling) uitspraak. U weet dan direct waar u aan toe bent.

Conclusie en advies

Nabestaanden mogen iemand de toegang tot de begrafenis/crematie/opbaring weigeren. Ook kunnen zij iemand verbieden om op een ander moment afscheid te nemen. Bent u het daar niet mee eens, dan zult u moeten procederen. Wacht echter niet te lang met het ondernemen van actie wanneer u (vermoedt dat u) niet welkom bent op de uitvaart. Neem contact op met de opdrachtgever of de uitvaartverzorger. Het kan anders namelijk zo zijn dat u ter plekke de toegang tot de uitvaart wordt geweigerd. Het is dan waarschijnlijk niet meer mogelijk om te regelen dat u op een ander moment afscheid kunt nemen.

Wordt afscheid nemen u verboden en wilt u actie ondernemen? Neemt u dan gerust contact met mij op.