Klaar voor de nieuwe start
Klaar voor de nieuwe start

Klaar voor de nieuwe start ..? Af! (of niet)

Tot 1 oktober 2020 geldt een versoepeld uitstelbeleid van de Belastingdienst voor o.a. de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Banken verlenen aan commerciële klanten met een lopend zakelijk krediet in de periode van april tot en met september 2020 uitstel van rente en aflossingen. Regelingen die ertoe leiden dat de cashflow van vele ondernemingen, ondanks financiële klappen van de corona-crisis, toch nog enigszins op pijl werden gehouden.

Tot nu toe hebben de uitstelregelingen (i.c.m. nog vele andere noodmaatregelen van de onderheid) ertoe geleid dat vele ondernemingen toch nog het hoofd boven water hebben kunnen houden. De vraag is echter, wat er gaat gebeuren als uitstelregelingen tot een einde komen en de bedrijven de uitgestelde betalingen alsnog moeten gaan verrichten. Is er dan wel voldoende vet op de botten om bovenop de reguliere betalingsverplichtingen aan Belastingdienst en banken, ook nog de uitgestelde betalingen te doen?

Afgelopen week waren de berichten al in het nieuws dat crisismanagers en interim-bestuurders een druk jaar verwachten door bedrijven die in moeilijkheden komen vanwege het aflopen van steunmaatregelen en betaalpauzes van banken.

Vele ondernemers zullen de balans opmaken en onderzoeken hoe straks verder te gaan. De een zal langzaam uit de crisis opkrabbelen en met een zuinig beleid uiteindelijk de betalingsverplichtingen net kunnen nakomen, de ander zal de eindjes aan elkaar moeten knopen en moeilijke keuzes moeten maken.

De keuzes waarvoor een ondernemer staat met een bedrijf in financiële moeilijkheden zijn legio en niet eenvoudig. Vragen die opkomen zijn: Zijn er mogelijkheden om nog verder te snijden in de kosten? Kunnen contracten worden aangepast? Moet de vennootschap reorganiseren? Mag de pandhouder zomaar goederen in vuistpand nemen, of tot executieverkoop overgaan? De aandeelhouder eist zijn leningen op, wat nu? De vennootschap kan (nu) niet aan alle betalingsverplichtingen voldoen: kan er een akkoord worden aangeboden? Mogen managementfees worden uitbetaald? Mag er ondertussen wel worden geïnvesteerd? Etc. etc.

GMW advocaten is gespecialiseerd in de juridische aspecten rondom bedrijven die in financiële moeilijkheden (dreigen) te verkeren.

We adviseren en staan u graag bij op het gebied van
herstructurering / reorganisatie;
– reddingspogingen, zoals een noodkrediet onder de voorwaarde van (aanvullende) zekerheden;
– de uitwinning van zekerheidsrechten zoals pand- en hypotheek, borgstellingen, verrekeningen, eigendomsvoorbehoud en recht van retentie,
– transacties die niet tot de gebruikelijk bedrijfsvoering behoren;
bestuurdersaansprakelijkheid
– vennootschappelijke aspecten: decharge, besluitvorming, tegenstrijdig belang etc.

Neem gerust contact met mij op. Ik sta u graag bij.