Koen Vermeulen docent PAO Leiden

Op 27 maart 2012 zal Koen Vermeulen als docent optreden bij de Specialisatieopleiding Arbeidsrecht georganiseerd door de Universiteit Leiden. Voor deze op de gevorderde arbeidsrechtadvocaat/jurist gerichte PAO-opleiding, neemt Koen Vermeulen het onderdeel collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen voor zijn rekening. Hij richt zich daarbij onder meer op CAO-overleg, de (na)werking van CAO’s, algemeen verbindverklaring van CAO-bepalingen en staking.

GMW Advocaten is er trots op dat Koen Vermeulen hiermee zijn kennis ook op andere wijze kan aanwenden door het verzorgen van PAO-onderwijs. Ook in het reguliere (master)onderwijs van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verzorgt Koen Vermeulen geregeld als gastdocent onderwijs; op het terrein van ambtenarenrecht en de zieke werknemer.