Long COVID bij zorgverleners
Long COVID bij zorgverleners

Long COVID bij zorgverleners; twee jaar later, wat nu?

Inmiddels weten we veel meer over long COVID dan twee jaar geleden. Long COVID bij zorgverleners is helaas een voorkomend verschijnsel. Maar wat nu? Wat kan u als zorgverlener met long COVID doen? Kunt u schade verhalen op uw werkgever? Onze letselschade advocaat Peter van Eijk vertelt u hier graag meer over.

Wanneer spreken we van long COVID?

We spreken van long COVID  als de klachten 3 maanden na de eerste ziektedag nog steeds bestaan en deze tenminste 2 maanden in totaal aanwezig zijn geweest. Langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • hartkloppingen
  • hoofdpijn
  • verlies van reuk en smaak
  • pijn op de borst
  • spierpijn

Financiële gevolgen bij kortdurende klachten

Zijn de klachten uiteindelijk van voorbijgaande aard dan zullen de financiële gevolgen veelal beperkt blijven. In de CAO Ziekenhuizen en de CAO Verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidzorg wordt bij arbeidsongeschiktheid het loon in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot de volle 100%.

Financiële gevolgen bij langdurige klachten

Maar wat nu als de klachten meer dan een jaar of zelfs meer dan twee jaar voortduren? Na een jaar arbeidsongeschiktheid wordt volgens diezelfde CAO ‘s nog maar 70% van het laatstverdiende loon uitgekeerd, mits dit niet onder het minimumloon komt te liggen.

Is een zorgverlener twee jaar na ziektemelding nog steeds (deels) arbeidsongeschikt dan kan dit nog grotere consequenties hebben voor zijn of haar inkomen. De zorgverlener wordt dan ontslagen en zal een WIA-uitkering moeten aanvragen welk een percentage is van het laatst verdiende loon. Momenteel bestaat er een regeling om zorgverleners nog een half jaar langer dan de twee jaar in dienst te houden bij gediagnosticeerde Long COVID. Maar wat daarna?

Aansprakelijkheid werkgever

De werkgever van de zorgverlener, bijvoorbeeld het ziekenhuis of het verpleeghuis, moeten er volgens de wet voor zorgen dat er voor de werknemers een veilige werksituatie wordt gecreëerd. Juist aan die veilige werksituatie schort het hier. Vooral in de beginperiode van COVID werden zorgverleners vaak willens en wetens blootgesteld aan infecties zonder dat er voldoende bescherming aanwezig was. Zo was er in de beginperiode een gebrek aan mondkapjes en andere deugdelijke bescherming. Zorgverleners zijn dus dubbel de dupe.

Al met al is de werkgever zijn zorgplicht naar zijn werknemers niet nagekomen. De werkgever dient te allen tijde zorg te dragen voor een veilige werkplek zodat zorgverleners hun werkzaamheden zonder risico’s kunnen verrichten.

Is het mogelijk om letselschade te verhalen op uw werkgever?

Wanneer een werkgever zijn zorgplicht naar zijn werknemers niet is nagekomen kan deze aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden: De werkgever kan voor de uitval aansprakelijk worden gesteld en daarmee kan de door de zorgverlener geleden en nog te lijden schade verhaald worden op de werkgever.

Deze schade kan onder andere bestaan uit inkomensverlies, kosten medische hulp, noodzakelijke huishoudelijke hulp, verlies eigen risico zorgverzekering en smartengeld. Peter van Eijk en Glenn Kerver, de letselschade advocaten van Den Haag, kunnen u bijstaan om uw letselschade te verhalen op uw werkgever, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Neem voor meer informatie direct contact met ons op.