Marjet Groenleer docent PAO Leiden

Op 11 december 2012 zal Marjet Groenleer een cursus Post Academisch Onderwijs aan de Universiteit Leiden gaan geven, in samenwerking met Prof. Dr. V. Van Den Eeckhout, hoogleraar te Antwerpen, universitair hoofddocent te Leiden. Deze laatste zal hoofdzakelijk ingaan op het op 1 januari 2012 in werking getreden boek 10 van het Burgerlijk Wetboek. Marjet Groenleer zal de nieuwe wetgeving op het terrein van het internationaal familierecht aan de orde stellen. Zij zal daarbij praktijkvoorbeelden gebruiken en problemen aan de kaak stellen die in internationale scheidingen regelmatig voorkomen. Daardoor is de cursus op de praktijk toegespitst. Onder meer het nieuwe Haagse Kinderbeschermingsverdrag 1996 en de nieuwe Alimentatieverordening zullen aan de orde worden gesteld. GMW advocaten is er trots op dat Marjet Groenleer hiermee haar kennis ook op andere wijze gaat aanwenden door het verzorgen van PAO-onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.