Marjet Groenleer in de Financiële Telegraaf

In een interview met de Financiële Telegraaf gaat Marjet Groenleer, echtscheidingsspecialist van GMW Advocaten, in op de nieuwe wet Gemeenschap van Goederen, die per 1 januari 2012 ingaat. De eerste verandering ziet op de vervroeging van de peildatum voor de samenstelling en waardering van de gemeenschap. Waar de peildatum voorlopig nog op de dag van de officiële scheiding ligt, geldt vanaf januari de dag dat het verzoek tot scheiding wordt ingediend bij de rechtbank. De tweede verandering ziet op de omvang van vergoedingsrechten. In tegenstelling tot de huidige wet, wordt er in de nieuwe wet ook rekening gehouden met waardestijgingen.
Zoals zij ook in een drietal weblogs (zie rechts de link “Mijn weblogs”) door middel van voorbeelden heeft aangetoond, kunnen deze wijzigingen grote gevolgen hebben voor de verdeling van het bezit in een echtscheiding.

Hierbij de link naar het artikel.