Marjet Groenleer in EchtscheidingsBulletin

In EchtscheidingsBulletin, tijdschrift voor scheidingsrecht, afl. 4/2012, staat een bijdrage van Marjet Groenleer – Groenleer, GMW Advocaten, over het toepassingsgebied van het Tremarapport. De rekenregels uit dit rapport zijn van toepassing op het gros van de zaken waarin kinder- en /of partneralimentaite vastgesteld moet worden. Marjet onderzoekt of ze ook onverkort kunnen worden toegpast op zaken waarbij hoge inkomens zijn betrokken en in zaken met een internationaal tintje.

Klik hier voor het volledige artikel.