Bedrijfsongevallen en Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Als deze zorgplicht wordt geschonden en de werknemer loopt schade op in de uitoefening van de werkzaamheden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Bedrijfsongevallen en Werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid

Op de werkgever rust een ruime zorgplicht voor de werkomgeving van de werknemer. Zo moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek, machines en gereedschappen, en beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Ook moet de werkgever aanwijzingen geven en maatregelen treffen die schade voor de werknemer tijdens het werk voorkomen, en moet er op worden toegezien dat deze worden nageleefd. Voldoen de maatregelen van de werkgever niet en ondervindt de werknemer schade, dan is de werkgever hiervoor aansprakelijk.

Bedrijfsongevallen

Er zijn wel grenzen aan de zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is een zaak waarbij een cateringmedewerkster zich bij het smeren van broodjes in haar hand sneed. Nu de werkzaamheden niet afweken van een situatie die thuis ook veel voorkomt en het een feit van algemene bekendheid is dat een mes om broodjes mee te snijden scherp is, werd geen aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen.