Een juridisch conflict in de bouwsector is vaak complex vanwege de vele professionele partijen, de hoge specialisatiegraad en vele samenwerkingsvormen. Wilt u weten waar u als partij in dit bouwproces staat en wat uw rechten zijn? GMW advocaten in Den Haag kent het bouwrecht als geen ander.

De taken en verantwoordelijkheden in het bouwproces

Als opdrachtgever, aannemer, belegger, ontwikkelaar, architect of constructeur hebt u in de bouwsector te maken met veelzijdige projecten. Over de taken en verantwoordelijkheden van iedere zakelijke partij in het bouwproces ontstaat wel eens onduidelijkheid en onenigheid. Of het nu gaat om het ontwerpen, het uitvoeren of het toezicht binnen het bouwproces, in elke fase kan GMW advocaten u adviseren over uw (rechts)positie en/of u bijstaan bij het oplossen van een geschil.

Onze adviesrol

Door onze kennis in de bouwsector hebben wij ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Zowel opdrachtgevers als (onder- en neven-) aannemers kunnen wij adviseren over de voor- en nadelen van het traditionele bouwmodel, al of niet in een bouwteam, en alle geïntegreerde bouwvormen. Wij zijn alert op aansprakelijkheidsbeperkingen en de mogelijke rechtsgevolgen van het handelen van uw contractspartij. Ligt een overheidsinstantie dwars of lukt het niet tot overeenstemming te komen met een architect, constructeur, onder- of nevenaannemer? Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke praktische oplossingen haalbaar zijn.

Procederen

Ondanks een goed contract, toepassing van algemene voorwaarden en eventuele bemiddelingspogingen is procederen over een bouwgeschil soms onvermijdelijk. Wij hebben veel ervaring met het procederen in de bouw, zowel via arbitrage als bij de civiele rechter. Vooraf brengen wij uw proceskansen en risico’s in kaart en wijzen wij u op de voor- en nadelen van de verschillende soorten rechtspraak. Met onze kennis van de reglementen en procestechnieken ondersteunen wij u bij het innemen van een stevige positie en streven wij er naar om in de procedure het gewenste resultaat te bereiken.