Entertainmentrecht is een verzamelwoord voor de rechtsgebieden waarmee partijen in de entertainmentbranche te maken kunnen krijgen. 

Bescherming van creaties

Intellectuele eigendomsrechten spelen vanzelfsprekend een grote rol. Het gaat in de entertainmentbranche immers om bescherming en exploitatie van creatieve uitlatingen van acteurs, muzikanten, regiseurs, producenten en sporters.

Specifieke contracten

De onderlinge verhoudingen kunnen worden neergelegd in branche-specifieke overeenkomsten zoals platencontracten, sponsorcontracten of overeenkomsten met betrekking tot portretrechten. Deskundige bijstand vóór het sluiten van een overeenkomst kan zeer nuttig zijn.