GMW advocaten denkt letterlijk grensoverschrijdend: het combineren van een Nederlands juridisch kader met internationaalrechtelijke aspecten. 

Naast het Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage kent Den Haag nog zo’n 200 internationale organisaties en 111 ambassades en consulaten. Den Haag is al eeuwen de stad van vrede en recht en speelt in de internationale rechtsorde een bijzondere rol. Het is dan ook niet vreemd dat we bij GMW advocaten veel met internationaalrechtelijke aspecten te maken hebben. Bij GMW advocaten zetten de advocaten zich samen in voor de belangen van onze internationale clientèle. Kennis, expertise en scherpte, gecombineerd met de wil voor onze cliënten het beste te bereiken. Om te winnen en op te lossen. Daar staat GMW advocaten voor.