Kunstrecht is een verzamelbegrip en omvat alle juridische aspecten met betrekking tot kunst. Gezien de diversiteit van kunst verschillen de toepasselijke rechtsregels van geval tot geval. Intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht, spelen een grote rol. Wij adviseren kunstenaars, galeries, musea, handelaren en veilinghuizen.  

Aan- en verkoop

Bij de aan- en verkoop van kunstobjecten adviseren wij over het gehele koop/verkoopproces. Wij zorgen ervoor dat in de koopovereenkomst de essentiële bepalingen zijn opgenomen. Daarbij kunt u denken aan bepalingen ten aanzien van de omvang van het gebruik van het kunstobject of bijvoorbeeld het volgrecht (droit du suite).

Verhuur en consignatie

Bij verhuur van een kunstobject zal specifieke huurwetgeving op de huurrelatie van toepassing zijn. In de huurovereenkomst dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de aansprakelijke partij in het geval schade ontstaat tijdens de huurperiode. Hetzelfde geldt bij bruikleenovereenkomsten. In de consignatieovereenkomst dienen afspraken over bijvoorbeeld vergoedingen, garanties, looptijden en opzegtermijnen te worden opgenomen. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Auteursrechtelijke kwesties

Het auteursrecht is van toepassing op creatieve uitingen van de kunstenaar. Hierdoor heeft de kunstenaar het uitsluitend recht te beslissen wat er met het kunstobject gebeurt. Ook na verkoop behoudt de kunstenaar auteursrechten ten aanzien van het kunstobject. Wij adviseren en procederen bij geschillen over auteursrechten.

Advies, overeenkomsten en procedures

Daarnaast kunt u bij GMW advocaten terecht voor advies over im- en export van kunst, schade- en verzekeringskwesties en teruggave van gestolen kunst.