In een maatschappij waarin de juridisering steeds meer toeneemt, wordt ook de behoefte aan houvast bij de ondernemer groter. Wat is zijn positie bij het aangaan van een overeenkomst of een samenwerking, bij een eventuele overname of bij het oplossen of juist het voorkomen van een conflict? En wat te doen als hem een dagvaarding wordt uitgereikt of er beslag wordt gelegd? Op zo’n moment heeft de ondernemer iemand nodig die niet alleen weet hoe het juridisch zit, maar die ook praktisch meedenkt over de beste oplossing. En die vervolgens ook helpt de bedachte strategie te implementeren. Dat vraagt om een advocaat die betrokken is en oplossingsgericht, en die het ondernemerschap ook echt begrijpt. En dat is precies wat GMW advocaten zijn cliënten kan bieden.

Aanpak

Bij GMW advocaten staan wij ondernemers al jarenlang bij op allerlei terreinen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het opstellen en beoordelen van overeenkomsten (aandelen, overname, agentuur, alleenverkoop, distributie, afname en dergelijke). Of het adviseren en procederen over aansprakelijkheidskwesties (van de bestuurder of van een wederpartij). Daarnaast begeleiden wij overnames, zowel voor de verkopende als de kopende partij, en verrichten in dat kader due diligence onderzoeken of quick scans. Over financieringsovereenkomsten (inclusief zekerheden) met banken of investeerders hebben wij ook een duidelijke mening. Het adviseren en zo nodig procederen in aandeelhoudersconflicten behoort eveneens tot onze dagelijkse bezigheden. U heeft bij ons in principe met één advocaat te maken, ook als er meerdere advocaten voor u in de weer zijn. Dat houdt de lijnen kort. Wij zijn betrokken bij uw zaak en stellen uw belangen altijd voorop. Bij ons geen poespas of wollig taalgebruik, maar concrete adviezen die de kern raken. Daar kunt u mee verder. GMW advocaten treedt op voor zowel plaatselijk als nationaal opererende ondernemingen en voor not-for-profit instellingen. Ook internationale ondernemingen behoren tot onze cliëntèle.