Aanbestedingsprocedures dienen te voldoen aan de in Europese Richtlijnen en Nederlandse aanbestedingswetgeving neergelegde eisen, waaronder het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Indien een procedure niet volgens de regels is verlopen, bestaat de mogelijkheid voor mede-inschrijvers zich tegen de verlening van de opdracht te verzetten. Wij staan ondernemingen bij in gevallen waarin het aanbestedingstraject niet volgens de regels is verlopen.

Meer informatie

Heeft u vragen over aanbesteding en ICT  of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook