Onrechtmatig handelen bestaat al zolang de mensheid bestaat. Degene die daarmee geconfronteerd wordt en daardoor schade oploopt zal deze veelal willen verhalen op degene die aansprakelijk is voor dit onrechtmatig handelen. Het aansprakelijkheidsrecht is dan ook zeer uitgebreid, maar valt altijd terug op de basis. En dat is onrechtmatige daad.

Wat is een onrechtmatige daad?

Een onrechtmatige daad is een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht dan wel handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer wordt betaamd. Deze daad moet aan de pleger kunnen worden toegerekend en als gevolg van deze daad (causaal verband) moet er schade zijn ontstaan. Dit is de basis van het aansprakelijkheidsrecht en de eerste pijler. De tweede pijler is de contractuele aansprakelijkheid, beter bekend als wanprestatie of toerekenbare tekortkoming. Zoals het woord al aangeeft is hier sprake van het niet nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit een contract of overeenkomst.

Productaansprakelijkheid

Aangezien het aansprakelijkheidsrecht zo breed is, zijn er verschillende specifieke artikelen in de wet opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor dieren, voor kinderen en voor opstallen. Bij GMW advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in deze vormen van aansprakelijkheidsrecht.

Meer informatie

Heeft u vragen over aansprakelijkheidsrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook