Adoptie is een ingrijpende gebeurtenis. U denkt daarbij al snel aan de adoptie van een kind uit het buitenland, maar ook dichter bij huis kunt u er mee te maken krijgen.

Lesbisch ouderschap

Wanneer twee vrouwen een kind krijgen is niet gezegd dat beide vrouwen ook meteen bij de geboorte de juridische ouders van het kind worden. Wanneer een vrouw een kind krijgt uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een andere vrouw en dit kind middels een anonieme donor is verwekt, kan deze andere vrouw, de zogeheten “meemoeder”, het kind erkennen bij de gemeente. Dit kan al voor de geboorte. Bij de aangifte van het kind moet wel een verklaring van de “Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting” worden overgelegd, zodat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan vaststellen dat er sprake is van een anonieme donor.   Als twee vrouwen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan dan wel ongehuwd zijn, een kind krijgen dat verwekt is met zaad van een bekende donor, dan geldt het bovenstaande niet. De meemoeder moet dan middels een advocaat een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring van de biologische vader dat hij akkoord gaat. Als de biologische vader zijn medewerking weigert te verlenen, zal de rechter een belangenafweging dienen te maken.

Stiefouderadoptie c.q. éénouderadoptie

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de biologische vader uit beeld is en de moeder haar kind samen met haar nieuwe partner opvoedt. Als deze de wens heeft om het kind te adopteren, zodat hij ook juridisch gezien de ouder van dit kind wordt, kan hij via een advocaat een verzoekschrift tot adoptie bij de rechtbank indienen. Vereist is wel dat de moeder en haar partner het kind samen minimaal één jaar hebben verzorgd en van de biologische vader van het kind niets meer te verwachten is. GMW advocaten kan u van dienst zijn in adoptieprocedures.

Meer informatie

Wilt u een meer weten of heeft u een advocaat nodig ? Neem dan contact op met Antoine de Werd, Marjet Groenleer, Marieke Morshuis of Susan Meijler. Zij zijn als advocaat verbonden aan de sectie Familie & Erfenis van GMW advocaten.