GMW advocaten te Den Haag weet dat veel werkgevers en werknemers een ontslagprocedure graag vermijden. Dat kan eenvoudig door met elkaar een beëindigingsovereenkomst te sluiten (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst). Sinds 1 juli 2015 kent de wet een expliciete bepaling over beëindiging met wederzijds goedvinden: de beëindigingsovereenkomst is alleen geldig als die schriftelijk is aangegaan, en de werknemer heeft 14 dagen de tijd om terug te komen op zijn handtekening onder een beëindigingsovereenkomst.

Voorwaarden in de beëindigingsovereenkomst

Welke elementen mogen zeker niet ontbreken in een beëindigingsovereenkomst?

  • De einddatum. Hierbij hoeft niet te worden uitgegaan van de contractuele of wettelijke opzegtermijn, dus kan ook een kortere of langere opzegtermijn worden afgesproken. Daarbij moeten wel eventuele WW-risico’s worden bezien.
  • De ontslagvergoeding. Ook hier kan door werknemer en werkgever van de wet worden afgeweken. De transitievergoeding is niet verplicht; de vergoeding kan dus ook lager zijn, of juist hoger.
  • Wat te doen met te veel of te weinig opgenomen vakantiedagen.
  • Afspraken over andere financiële arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, studiekosten en opties.
  • Afspraken over niet-financiële arbeidsvoorwaarden zoals concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, bedrijfseigendommen (lease-auto) en communicatie.
  • Finale kwijting. Afspreken of er nog losse eindjes zijn waar over en weer nog procedures over gestart kunnen worden, of is het juist de bedoeling dat werkgever en werknemer nooit meer iets van elkaar kunnen vorderen?!

Bedenktermijn

De wet geeft de werknemer het recht om binnen 14 dagen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst zijn akkoord hiermee in te trekken – zonder enige reden. In de beëindigingsovereenkomst moet dit recht van de werknemer worden genoemd, anders heeft de werknemer drie weken de tijd om zich te bedenken. Na die 2 of 3 weken, kan de werknemer overigens nog wegens zogenaamde wilsgebreken, zoals dwaling, op zijn instemming terugkomen. Veel werkgevers geven de werknemer daarom ook gelegenheid rustig over een beëindigingsvoorstel na te denken, en een jurist of advocaat te raadplegen. Voor dit onderwerp verwijzen wij u verder.

Maatwerk

Op internet zijn veel “standaard” beëindigingsovereenkomsten voor werkgever en werknemer beschikbaar. Het maken van afspraken over de gevolgen van en de rechten en plichten na beëindiging van een arbeidsovereenkomst, is echter steeds maatwerk.

Meer informatie

Heeft u vragen over het opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Arbeid & Pensioen.