Nieuwbouwwoning of verbouwing bestaande woning

De aankoop van een nieuwbouwwoning of de verbouwing van een bestaande woning is voor particulieren geen dagelijkse praktijk. U krijgt te maken met verschillende deskundige partijen en de ingewikkelde materie van het bouwproces.  Door een verschil in deskundigheid verloopt de oplevering van de nieuwbouwwoning of de verbouwing van uw bestaande woning soms stroef en liggen geschillen tussen de particulier en de (onder)aannemer(s) op de loer.

Expertise

Krijgt u te maken met bouw- of opleveringsgebreken, komt uw (onder)aannemer zijn afspraken niet na of probeert u juist vroegtijdig een bouwgeschil te voorkomen, neem dan contact op met GMW advocaten. De advocaten, gespecialiseerd in het bouwrecht, kunnen u de juiste juridische ondersteuning bieden in elke fase van het bouwgeschil.

Partijen in de bouw

Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning of het verbouwen van uw bestaande woning kunnen veel partijen betrokken zijn die veelal over specialistische kennis beschikken. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan heeft u bijvoorbeeld te maken met een makelaar, een projectontwikkelaar of een aannemer. Bij de verbouwing van uw eigen pand spelen afhankelijk van de omvang van de bouw, (onder)aannemers, constructeurs, ingenieurs en mogelijk een bouwdirectie een rol.

De overeenkomst en de algemene voorwaarden

Met deze partijen bestaan dan vaak verschillende overeenkomsten of soms één overkoepelende overeenkomst . Ook al lijken de afspraken helder, over ieders taken en verantwoordelijkheden ontstaat in de praktijk nogal eens een conflict, vanwege bijvoorbeeld een verschil in deskundigheid of onvoldoende communicatie tussen de partijen. De overeenkomsten en algemene bepalingen zijn dan essentieel. Veelal wordt gebruik gemaakt van standaardcontracten en algemene voorwaarden die op alle bouwprojecten van toepassing worden verklaard. Elke discipline in het bouwproces kent haar eigen contracten en voorwaarden. Het is belangrijk dat u zich vooraf realiseert wat dit contract en de algemene voorwaarden voor u zullen betekenen.

Onze rol

GMW advocaten kan u wijzen op de risico’s van de verschillende contracten in de bouw. Desgewenst kan GMW advocaten een contract voor u opstellen of een bestaand contract aanpassen. De in het bouwrecht gespecialiseerde advocaten kunnen ook aan de hand van ‘quick scans’ bepalen waar er wellicht voor u valkuilen zitten in een nieuw of bestaand contract. GMW advocaten kent voorts de (gestandaardiseerde) algemene voorwaarden (UAV 2012, AVA 2013, UAV-gc 2005, DNR 2011, RVOI2001) en adviseert ook veel over eigen opgestelde algemene voorwaarden. GMW advocaten kan u dan ook adviseren over de mogelijkheden van vernietiging van (algemene) voorwaarden vanwege onredelijk bezwarende en/of oneerlijke bedingen of vanwege strijdigheid met (Europese) wetgeving.

Bouwgeschillen

Maar zelfs bij een goed contract kan onenigheid ontstaan. Wanneer is iets bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de aannemer of het risico van de opdrachtgever? Wat als de bouw heeft stilgelegen? Of de aannemer heeft materiaal gekozen dat niet aan de eisen voldoet? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor een verlate oplevering? Gelden er bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen en wat zijn de rechtsgevolgen van het handelen van één van de contractspartijen met derden? In de bouwwereld zijn dergelijke vraagstukken aan de orde van de dag. GMW advocaten kan dergelijke geschillen helpen voorkomen of oplossen.

Arbitrage of overheidsrechter

Gebreken, bouwfouten, contractbreuk en garanties kunnen in ieder stadium van het bouwproces tot problemen leiden. GMW advocaten adviseert u en bemiddelt om tot oplossingen te komen met andere partijen. Loopt overleg op niets uit dan kunnen wij terugvallen op een gedegen proceservaring. Arbitrage is de meest gebruikelijke rechtsgang, veelal bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken of de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar de advocaten van GMW advocaten procederen ook veel bij rechtbanken en hoven.

Meer informatie

Heeft u vragen over bouwrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met Raymond de Mooij.

Zie ook