Juridische kwesties in de woning- en utiliteitsbouw

Een juridisch conflict in de woning- en utiliteitsbouw is vaak complex vanwege de vele professionele partijen, de hoge specialisatiegraad en velerlei samenwerkingsvormen. Wilt u weten waar u als partij in dit bouwproces staat en wat uw rechten zijn? GMW advocaten kent het Bouwrecht als geen ander. Als opdrachtgever, aannemer, investeerder, ontwikkelaar, architect of constructeur hebt u te maken met veelzijdige projecten. Over de taken en verantwoordelijkheden van iedere zakelijke partij in het bouwproces ontstaat nogal eens onduidelijkheid of onenigheid. Of het nu gaat om het initiatief nemen, het ontwerpen, het uitvoeren of het toezicht binnen het bouwproces, in elke fase kan GMW advocaten u bijstaan met adviezen of met het oplossen van een geschil.

Onze rol

Wij kennen de bouwsector en hebben ervaring met de verschillende bouworganisatievormen. Zowel opdrachtgevers als (onder- en neven-) aannemers kunnen wij adviseren over de voor- en nadelen van het traditionele bouwmodel (opdrachtgever/ontwerper/aannemer) al of niet in een bouwteam, en alle geïntegreerde bouwvormen (bijvoorbeeld PPS en andere design and build-contractsvormen). Ligt een overheidsinstantie dwars of lukt het niet tot overeenstemming te komen met een architect, constructeur onder- of nevenaannemer, et cetera? Samen met u bepalen wij de juiste aanpak en onderzoeken wij welke praktische oplossingen haalbaar zijn. Als bemiddeling niet het gewenste effect sorteert, kunnen wij voor u procederen, veelal via arbitrage, maar ook bij de civiele rechter.

Contracten

Overeenkomsten zijn essentieel in de bouw. Het bouwrecht is een verdiepend en functioneel vakgebied, waarin velerlei algemeen verbintenisrechtelijke leerstukken in de specifieke context van het Bouwrecht worden toegepast. De Nederlandse wet beschikt over bijzonder weinig wetgeving waarin de bouwrechtelijke vraagstukken in de praktijk worden beantwoord en om die reden zijn er in de bouwpraktijk verschillende sets algemene voorwaarden ontwikkeld. Te denken valt aan de UAV 2012, de UAV-gc 2005, de DNR 2011 en RVOI 2001. Deze sets algemene voorwaarden zijn van toepassing op veel voorkomende rechtsverhoudingen en contractsvormen in de bouw. GMW advocaten kan voor u de contracten opstellen of nakijken op valkuilen. Hetzelfde geldt voor de algemene voorwaarden. Aan de hand van recente (Europese) wetgeving en jurisprudentie kan GMW advocaten u adviseren over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Een goed contract en algemene voorwaarden ten spijt kan er met een zakelijke partij onenigheid of een geschil ontstaan. Ook in dat geval kunt u zich wenden tot GMW advocaten. Wij kunnen u wijzen op de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen die voortvloeien uit de overeenkomsten. Wij zijn alert op aansprakelijkheidsbeperkingen en de mogelijke rechtsgevolgen van het handelen van de andere contractspartij. Wij brengen rechten en risico’s in kaart, en ondersteunen u bij het innemen van een stevige positie.

Meer informatie

Heeft u vragen over bouwrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met Raymond de Mooij of Maurice van Kleef.

Zie ook