E-commerce is een breed begrip en omvat alle onderdelen van online handel. Online handel wordt steeds meer gereguleerd door specifieke regelgeving. Het niet naleven van de regels kan voor de internetondernemer grote gevolgen hebben. Zo gelden er specifieke regels ten aanzien van de inrichting van een webshop, de totstandkoming van online overeenkomsten, de omgang met persoonsgegevens en het maken van reclame. De bescherming van de consument staat daarbij voorop, maar de regelgeving is ook van toepassing op B2B-relaties.

Toezichthouders

Doordat toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) actief optreden tegen overtreders van de regels en aanzienlijke boetes kunnen opleggen, is het belangrijk dat u zich laat voorlichten door deskundigen over de op u van toepassing zijnde regels. De regels zijn hoofdzakelijk neergelegd in de Wet Elektronische Handel, de Wet Verkoop op Afstand, de Wet Verkoop op Afstand Financiële Diensten, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en diverse reclamecodes.

Meer informatie

Heeft u vragen over e-commerce of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook