Franchising is een hechte manier van samenwerken tussen zelfstandige ondernemingen – de franchisegever en de franchisenemer – die met een gemeenschappelijke naam en een gelijke uitstraling producten en diensten aanbieden. De franchisegever laat de franchisenemer tegen een bepaalde vergoeding (franchisefee) gebruik maken van zijn ondernemingsformule. Franchising is feitelijk een vorm van distributie. De franchisegever heeft een product of dienst ontwikkeld en wil daarmee de markt op. Daarnaast heeft hij een formule ontwikkeld om de producten te verkopen of diensten aan te bieden. Deze formule zal onder andere bestaan uit een merknaam, een logo, een bepaald assortiment, een wijze van reclame maken en een bepaalde service. De franchisegever, die veelal zelf meerdere vestigingen volgens zijn formule uitbaat (denk aan Douwe Egberts en HEMA), biedt derden tegen een vergoeding de formule aan. De franchisenemers drijven vervolgens hun eigen onderneming volgens deze formule, met (onder meer commerciële) ondersteuning van de franchisegever. Bij het opstellen en naleven van franchiseovereenkomsten doen zich verschillende algemene vraagstukken voor. Zo is voor een franchisenemer niet altijd duidelijk welke verplichtingen de franchisegever kan opleggen, of de franchiseovereenkomst (zomaar) kan worden beëindigd, en of een partij bij beëindiging van de franchiseovereenkomst schadeplichtig is. Een ander veelvoorkomend vraagstuk is of het franchisecontract door franchisenemer aan een derde kan worden overgedragen. Door de ruime ervaring met franchise en het samenbrengen van diverse specialismen (zoals huurrecht , contractenrecht, insolventierecht en intellectueel eigendom) is GMW advocaten in staat om zowel de franchisegevers als de franchisenemers optimaal over franchiserechtelijke vraagstukken te adviseren. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van franchiseovereenkomsten en staan u graag bij in onderhandelingen en/of gerechtelijke procedures.

Meer informatie

Heeft u vragen over franchiseovereenkomsten of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.