De Gemeentewet regelt de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van een gemeentebestuur. Met name de duale verhouding tussen college en gemeenteraad springt in het oog. GMW advocaten adviseert naast gemeentebesturen ook griffiers en gemeentesecretarissen bij bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Ook conflictoplossing tussen overheidsorganisaties onderling behoort tot de praktijkervaring. Denk aan gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsvormen, zoals convenanten. Bij uitstek heeft GMW advocaten ervaring op het terrein van het staatsrecht. Het werkgebied strekt zich uit van interne organisatie (mandaat, delegatie) en implementatie van wetgeving (bijvoorbeeld decentralisaties). Van enquêterecht tot klachtrecht (ombudsman), van bevoegdheden tot grondrechten (Grondwet, EVRM en Handvest). Ook privacy en openbaarheid van bestuur  vormen deelgebieden waarover GMW advocaten veel adviseert.

Meer informatie

Heeft u vragen over staatsrecht of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Vastgoed & Overheid.